Emir Üzümü

Emir. Kapadokya yöresinin sulu, beyaz bir üzüm cinsidir. Beyaz şarap üretiminde yoğun olarak tercih edilen bir türdür. Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde civarındaki bağlarda yaygın üretimi yapılmaktadır. Sek şarap yapımında kullanılır. Monosepaj olarak kullanıldığı gibi, diğer bazı beyaz üzümlerle (Sultaniye, chardonnay) kupajı da yapılmaktadır. Emir üzümünden üretilen şaraplar, yeşil-sarı ya da açık sarı renge sahiptir. Kendine özgü ince aromaları ve serinletici bir lezzeti vardır. Köpüklü şarap yapımına da elverişlidir. Emir, Anadolu'nun binlerce yıllık şarap kültürünün günümüzdeki en önemli temsilcilerinden biridir. Özellikle Hititler ve Romalılar döneminde büyük değer kazanan Emir üzümü bölgede geniş alanlara yayılmıştır. Son derece zarif bünyeli ancak dolgun gövdeli şarap verir..

Kalecik Karası

Kalecik Karası, Kızılırmak Vadisinin Ankara ili Kalecik ilçesi sınırları içerisindeki yetişen, kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Orta Anadolu Bölgesinde bağcılık adına 1950'lerden bu yana yaşanan gerileme sürecinde en fazla etkilenerek kaybolmanın eşiğine gelen bu değerli çeşidimiz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde Fidan ve ark. (1.2) tarafından yürütülen toplu ve teksel seleksiyon çalışmaları ile yöreye yeniden kazandırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 45 adet klon baş omcası arasından seçilen en üstün 3 klon (9, 12 ve 15 no’lu klonlar) belirlenmiştir. Yukarıda sözü edilen yüksek verimli ve kaliteli klonlardan elde edilen şarapların haklı şöhreti, Kalecik yöresinde ününe sahip bağcılığın yüksek kazançlı bir sektör olarak yeniden ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bugün kökenini tamamen sözü edilen klonların oluşturduğu Kalecik Karası bağlarının yörede hızla genişlemektedir

Parmak Üzümü

Genellikle sofralık olarak taze ya da kurutulmuş şekilde kullanılan bir beyaz üzüm çeşididir. Yörede yetiştirilen üzümlerin yaklaşık %15 ini oluşturur.Biçimi silindiriktir.Bir salkımı ortalama 300-400 gramdır. Narin bir üzüm türüdür.

Dimrit Üzümü

Bölgede üretilen üzümlerin yaklaşık %65 ini oluşturur. Erkenci bir üzüm çeşididir. Daha çok sofralık olarak ve pekmez yapımında kullanılır. Yalnızca %3 kadarı şaraplık olarak değerlendirilir. Şeker oranı oldukça yüksektir. (%17-26) Temmuz ortalarında olgunlaşır. Asidi düşük ,alkolü normal şarap üretir. Tek başına Dimrit üzümünden yapılan şaraplar genç olurlar. Bunun dışında Dimrit, genellikle kupajlarda kullanılır.

Çavuş Üzümü

Kapadokya'da yetiştirilen üzümler içinde %3 lük dilimi oluşturur. Tatlı, hoş kokulu ve lezzetlidir.Omcaları kuvvetli gelişir.Bir salkımın ağırlığı ortalama 400-500 gramdır.

Mor Hevenk

Mor puslu renkli bir üzümdür. Tatlı bir çeşittir. Eylül ayında olgunlaşır. Hemen hemen her evin bahçesinde çardak olarak yetiştirilir.